ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • ครีเอทีฟออนไลน์ (Online Creative) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียดงาน

   • คิดคอนเทนต์ สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งวางแผนงานรายการ ทางช่องทางออนไลน์
   • หาข้อมูล เขียนบท ควบคุมการผลิตของส่วงานรายการทั้ง Pre-Pro-Post Production​​​​​
   • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการ
    • คุณสมบัติที่ต้องการ

     • 1.  อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ , ดิจิตอล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  1 ปี ขึ้นไป ด้านงานสื่อสารมวลชน หรือ ผลิตรายการ

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สนใจรูปแบบการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์

      • 3.2 สามารถเขียนบทรายการ ลำดับการเล่าเรื่องได้

      • 3.3 มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้ในกระบวนการ Production และ Post Production

      • 3.4 สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี

      • 3.5 สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

      • 3.6หากมีประสบการณ์ผ่านงานหน้ากล้อง หรือการสื่อสารในที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


    สมัครตำแหน่งนี้

   1. โปรดิวเซอร์ออนไลน์ (Online Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • สร้างสรรค์เนื้อหาวิดีโอรายการวาไรตี้ กีฬา และข่าว เพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ 
    • วางแผนการถ่ายทำ ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดีโอ ร่วมกับกองบรรณาธิการออนไลน์ ทีมการตลาดออนไลน์  
    • ควบคุมการออกอากาศถ่ายทอดสดบนช่องทาง Facebook, Youtube และ Website 
    คุณสมบัติที่ต้องการ
    1. อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. มีประสบการ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการทำงานในด้านโปรดิวเซอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
    3. สามารถควบคุมและผลิตวิดีโอเพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ได้ 
    4. สามารถควบคุมและผลิต โดยการ ตัดต่อ ลงเสียงได้ 
    5. สามารถวางแผนการผลิต การถ่ายทำได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ 

    สมัครตำแหน่งนี้

   2. ช่างภาพออนไลน์ (Online Cameraman) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • วางแผนการทำงานภาพข่าวรายวัน และปฏิบัติงานตามหมายที่ได้รับ
    • ถ่ายภาพข่าวเล่าเรื่อง พร้อมเขียนบรรยาย และนำเสนอบนช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานี
    • ​​ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อประกอบการรายงานข่าวบนช่องทางออนไลน์ของสถานี


    คุณสมบัติที่ต้องการ
    1. อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  ด้านการทำงานด้านการถ่ายภาพข่าวเพื่อนำเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์
    3. มีความสามารถใช้ Photoshop และโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้
    4. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพ และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่ ๆ
    5. สามารถถ่ายภาพข่าวเล่าเรื่องในรูปแบบภาพเดี่ยว และภาพชุดบนช่องทางออนไลน์ได้
    6. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวเล่าเรื่องบนช่องทางออนไลน์ได้
    7. มีจรรยาบรรณในการนำเสนอภาพข่าว

    สมัครตำแหน่งนี้

   3. หัวหน้าแผนกงานการตลาดงานขาย (ออนไลน์ แพลตฟอร์ม) (Marketing for Sales Supervisor (Online Platform)) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • วางแผนและรับผิดชอบงานขายสินค้าในส่วนของโครงการ PP Shop 
    • วางแผนการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์ 
    • ดูแล จัดทำ Stock สินค้า ตรวจนับสินค้า 
    • จัดทำ Script ทั้งรูปแบบข้อความและเป็นชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์ 
    คุณสมบัติที่ต้องการ
    1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. มีประสบการ 3 ปี ขึ้นไป ด้าน ธุรกิจ Home Shopping, งานขายสินค้าและบริการ, E-Commerce 
    3. มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 

    สมัครตำแหน่งนี้

   4. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายโฆษณา (Freelance) (Sales Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    • รับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย 
    • จัดทำและติดตามเอกสารภายในฝ่าย 
    • นำส่งและติดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่าย 
    • รวบรวบ และจัดทำรายงานการใช้นาทีโฆษณาในรายการต่าง ๆ ประจำเดือน 
    • จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการขายโฆษณาต่าง ๆ
    • คุณสมบัติที่ต้องการ

     • 1.  อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง 

     • 2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน การตลาดหรือการจัดการทั่วไป 

     • 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft officer ได้ดี   

    สมัครตำแหน่งนี้

   5. เจ้าหน้าที่ตัดต่อออนไลน์ (Online Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดิโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    • ออกแบบรูปแบบรายการ คิดวิธีการนำเสนอได้น่าสนใจ 
    • รับผิดชอบงานส่วน Post Production 
    • มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ 

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    1. อายุ 26 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
    2. มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
    3. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี 
    4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในระดับปานกลางขึ้นไป
    5. สามารถควบคุมงานภายใต้เวลาที่จำกัดได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   6. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • ออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่น
    • หารือและร่วมออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการบนช่องทางออนไลน์ 
    • ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง
    • ช่วยควบคุมสตูดิโอ
    • จัดเก็บฟุตภาพแบบเป็นกลุ่มประเภทตามหมวดหมู่ที่กำหนด ลงในระบบคลังภาพ
    คุณสมบัติที่ต้องการ
    1. อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. มีประสบการ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการผลิตรายการต่าง ๆ
    3. สามารถออกแบบแสงและสีในกระบวนการโปรดักชั่นได้ 
    4. สามารถแก้ไขแสงและสี โพสต์โปรโปรดักชั่นจากขั้นตอนการตัดต่อ  
    5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมตกแต่งสี ด้วยโปรแกรม Adobe light room และ Blackmagic DaVinci Resolve Studio 
    6. สามารถออกกองและออกนอกสถานที่ได้ 

    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080