ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • ครีเอทีฟออนไลน์ (Online Creative) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียดงาน

   • คิดคอนเทนต์ สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งวางแผนงานรายการ ทางช่องทางออนไลน์
   • หาข้อมูล เขียนบท ควบคุมการผลิตของส่วงานรายการทั้ง Pre-Pro-Post Production​​​​​
   • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการ
    • คุณสมบัติที่ต้องการ

     • 1.  อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ , ดิจิตอล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์  1 ปี ขึ้นไป ด้านงานสื่อสารมวลชน หรือ ผลิตรายการ

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สนใจรูปแบบการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์

      • 3.2 สามารถเขียนบทรายการ ลำดับการเล่าเรื่องได้

      • 3.3 มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้ในกระบวนการ Production และ Post Production

      • 3.4 สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี

      • 3.5 สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

      • 3.6หากมีประสบการณ์ผ่านงานหน้ากล้อง หรือการสื่อสารในที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


    สมัครตำแหน่งนี้

   1. โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    บทบาทและความรับผิดชอบ

         วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว

    1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ
    2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    3.ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
    4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
    5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอ
    6. ดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ


    คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

    • อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย

    • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้านการทำข่าว

    • มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่

    • ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที

    • บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

    • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม

    • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ       

    สมัครตำแหน่งนี้

   2. เจ้าหน้าที่นิวส์คอนเทนต์ - ข่าวบันเทิง (News Content - Entertainment ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    • ผลิตคอนเทนต์ข่าวบันเทิงขึ้นบนเว็บไซต์และแชร์บนโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบข้อความ กราฟิก และคลิปวิดีโอ 
    • ผลิตคอนเทนต์ข่าวบันเทิงในหัวข้อใหม่ ๆ ที่กำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ หรือประเด็นข่าวที่สร้างสรรค์ในรูปแบบข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอบนเว็บไซต์ และแชร์บนโซเชียลมีเดียในแต่ละวัน   
    • ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    • คุณสมบัติที่ต้องการ

     • 1.  อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

     • 2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการทำข่าวบันเทิง บนแพลตฟอร์มออนไลน์

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สามารถคิดประเด็นข่าว, สัมภาษณ์, หาข้อมูลเพื่อมาผลิตคอนเทนต์ 

      • 3.2 มีทักษะในการเขียนการเล่าเรื่องผ่านกราฟิกและการเล่าเรื่องผ่านวีดิโอ 

      • 3.3 พอมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนคอนเทนต์ให้รองรับ SEO – Search Engine Optimization 

      • 3.4 มีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว 

      • 3.5 สามารถตัดต่อวิดิโอเบื้องต้นได้
        
        

    สมัครตำแหน่งนี้

   3. โปรดิวเซอร์ออนไลน์ (Online Producer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • สร้างสรรค์เนื้อหาวิดีโอรายการวาไรตี้ กีฬา และข่าว เพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ 
    • วางแผนการถ่ายทำ ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดีโอ ร่วมกับกองบรรณาธิการออนไลน์ ทีมการตลาดออนไลน์  
    • ควบคุมการออกอากาศถ่ายทอดสดบนช่องทาง Facebook, Youtube และ Website 
    คุณสมบัติที่ต้องการ
    1. อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. มีประสบการ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการทำงานในด้านโปรดิวเซอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
    3. สามารถควบคุมและผลิตวิดีโอเพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ได้ 
    4. สามารถควบคุมและผลิต โดยการ ตัดต่อ ลงเสียงได้ 
    5. สามารถวางแผนการผลิต การถ่ายทำได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ 

    สมัครตำแหน่งนี้

   4. ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ (Coordinator Producer (ThinkTank)) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

        บทบาทและความรับผิดชอบ              

               1.  สนับสนุนการทำงานของ Producer ในการผลิตรายการออนไลน์
               2. สร้างสรรค์เนื้อหาวิดิโอข่าว
               3. วางแผนการถ่ายทำ ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดิโอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               4. ช่วยควบคุมการออกอากาศถ่ายทอดสดบนช่องทาง Facebook, Youtube และ Website

          คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                1. อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **พิจารณาตามผลงาน หรือการฝึกงาน
                3. สามารถตัดต่อและถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้
                4. สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมด้านกราฟิกได้
                5. สามารถควบคุมและผลิตวิดิโอเพื่อนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ได้
                6. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
    สมัครตำแหน่งนี้

   5. หัวหน้าแผนกงานการตลาดงานขาย (ออนไลน์ แพลตฟอร์ม) (Marketing for Sales Supervisor (Online Platform)) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • วางแผนและรับผิดชอบงานขายสินค้าในส่วนของโครงการ PP Shop 
    • วางแผนการประชาสัมพันธ์ และการจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์ 
    • ดูแล จัดทำ Stock สินค้า ตรวจนับสินค้า 
    • จัดทำ Script ทั้งรูปแบบข้อความและเป็นชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์ 
    คุณสมบัติที่ต้องการ
    1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2. มีประสบการ 3 ปี ขึ้นไป ด้าน ธุรกิจ Home Shopping, งานขายสินค้าและบริการ, E-Commerce 
    3. มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 

    สมัครตำแหน่งนี้

   6. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายโฆษณา (Freelance) (Sales Support Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    • รับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย 
    • จัดทำและติดตามเอกสารภายในฝ่าย 
    • นำส่งและติดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่าย 
    • รวบรวบ และจัดทำรายงานการใช้นาทีโฆษณาในรายการต่าง ๆ ประจำเดือน 
    • จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการขายโฆษณาต่าง ๆ
    • คุณสมบัติที่ต้องการ

     • 1.  อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบริหาร การจัดการ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง 

     • 2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน การตลาดหรือการจัดการทั่วไป 

     • 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft officer ได้ดี   

    สมัครตำแหน่งนี้

   7. เจ้าหน้าที่ตัดต่อออนไลน์ (Online Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

    รายละเอียดงาน

    • ตัดต่อ และทำกราฟิกวิดิโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    • ออกแบบรูปแบบรายการ คิดวิธีการนำเสนอได้น่าสนใจ 
    • รับผิดชอบงานส่วน Post Production 
    • มีความเข้าใจประเด็นข่าวสาร และจรรยาบรรณของการนำเสนอ 

    คุณสมบัติที่ต้องการ

    1. อายุ 26 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
    2. มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
    3. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี 
    4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในระดับปานกลางขึ้นไป
    5. สามารถควบคุมงานภายใต้เวลาที่จำกัดได้

    สมัครตำแหน่งนี้

   8. บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ (Economic News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    • วางแผน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
    • จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในสายข่าวเศรษฐกิจ 
    • ประสานงานกับแหล่งข่าวด้านเศรษฐกิจ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว 
    • คุณสมบัติที่ต้องการ

     • 1.  อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     • 2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าวเศรษฐกิจ ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ 

     • 3. ความสามารถที่ต้องการ

      • 3.1 สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในวงการสื่อ  


    สมัครตำแหน่งนี้

   9. บรรณาธิการข่าวทั่วไป (News Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

    รายละเอียดงาน

    • ออกแบบ วางแผน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของข่าว การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่อกำหนดทิศทางข่าว รวมถึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมข่าวประจำวัน​
    • จัดสรรบทบาทหน้าที่บุคลากรในแผนกข่าวทั่วไป
    • ระสานงานกับส่วนผลิตงานข่าว (News Production) เพื่อให้บทบรรยายข่าวและภาพข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความถูกต้อง
    • ประสานงานกับแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาใช้ประกอบข่าว
    • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานข่าวก่อนออกอากาศ
    • คุณสมบัติที่ต้องการ

     • 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     • 2. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานข่าวภูมิภาค ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือการทำงานในกองบรรณาธิการข่าว หรือกองบรรณาธิการสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาไปในเชิงข่าว มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

     • 3. มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ


    สมัครตำแหน่งนี้


   สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080