ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์  สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าวมีความสวยงาม

  1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น  

  2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวันInfo Graphic, Immersive และ งานกราฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง, ฉากสเมือนเพื่อสนับสนุนงานส่วนงานข่าวและโปรดักชั่น

  3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี   ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์

  3.  สามารถทำงานเป็นกะได้

  4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี

  5. สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d) 
  6. ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ (Assistant Foreign News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ

         หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ

  รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าว


  • ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว
  • หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับ News Producer
  • ประชุมประเด็นข่าว ร่วมเสนอประเด็นและสนับสนุนข้อมูลทิศทางข่าวที่สำคัญต่อกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติม รวมถึงนัดหมายสัมภาษณ์พิเศษหรือสัมภาษณ์ในรายการข่าว
  • ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1. อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

            2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

            3. สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

            4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

            5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี


  สมัครตำแหน่งนี้

 • ช่างภาพ (Cameraman) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว

  ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร   • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  • ประสบการณ์ 0-3  ปี   ด้าน มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีจิตใจรักงานบริการ /สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
  • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูลเว็บไซต์ (Web Content Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


  รับผิดชอบการผลิตคลิปวิดีโอ รายการวาไรตี้, ละคร, รายการกีฬา และรายการข่าว เพื่อการรับชมย้อนหลัง บน www.pptvhd36.com, บน YouTube PPTV HD 36 และ Line TV Social Media รวมถึงการดูแลและประสานงานในการ Live บนช่องทาง Facebook, YouTube และ Twitter พร้อมกับเขียนข้อความ คำอธิบายรายละเอียดคอนเทนต์ต่าง ๆ ขึ้นในแต่ละช่องทาง  1. ตัดต่อคลิปวิดีโอรายการวาไรตี้, ละคร, รายการกีฬา และรายการข่าว ขึ้นบนเว็บไซต์, YouTube และ Line TV พร้อมเขียนรายละเอียด ประกอบด้วยหัวเรื่อง และเนื้อหาให้รองรับการทำ SEO เพื่อจัดทำรายการย้อนหลัง (Video on Demand)
  2. ตัดต่อคลิปข่าวสั้นจากรายการข่าวในแต่ละวัน ให้กับฝ่ายข่าวออนไลน์สำหรับการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
  3. ตัดต่อคลิป และแคปภาพนิ่งการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ พร้อมคำบรรยายขึ้นบน Facebook
  4. ดูแลการ Live รายการวาไรตี้, ละคร และรายการข่าว ขึ้นบนช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมเขียนรายละเอียด ประกอบด้วยหัวเรื่อง และรายละเอียดของเนื้อหา ให้รองรับการทำ SEO
  5. สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานการตลาดออนไลน์

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้าน การผลิตเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอ การตัดต่อขึ้นบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้
  • มีความรู้เบื้องต้นในการทำ Live Facebook และ YouTube

  สมัครตำแหน่งนี้

 • โปรดิวเซอร์ข่าว (News Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและความรับผิดชอบ

       วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว

  1. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ
  2. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการขาย ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์รายกายที่รับผิดชอบ ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  3.ประสานงานกับส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบรายการสดหรือทำเทป, ชิ้นงานข่าว ในส่วนการออกแบบกราฟิก, สตูดิโอ, ช่างภาพวีดีโอ และเทคนิค
  4. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอรูปแบบรายการต่าง ๆ พร้อมกับกองบรรณาธิการเกี่ยวกับประเด็นข่าว และในกรณีงานลูกค้า พร้อมกับส่วนงานที่ส่งเสริมการขาย ตามแผนงานจากหัวหน้าโปรดิวเซอร์
  5. มอบหมายงานให้ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ และเจ้าหน้าที่ตัดต่อ ผลิตเนื้อหาข่าว และรูปแบบการนำเสนอ
  6. ดูแลควบคุมต้นทุนรายการที่รับผิดชอบ


  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ  30  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย

  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป   ด้านการทำข่าว

  • มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่

  • ควบคุมงานที่มีขนาดทีมงาน 10 คนขึ้นไป และคุมเวลาเกิน 60 นาที

  • บริหารการจัดการงบประมาณ และเขียนแผนงานระยะกลาง

  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม

  • มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ     

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (Online) (News Video Editor ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าว 
  2. หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอ
  3. เตรียมฟุตภาพ ในการผลิตรูปแบบเนื้อหา  

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  • มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี
  • แนบผลงานมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ 

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้


  สมัครตำแหน่งนี้

 • หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Supervisor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)


  บริหารจัดการทีม Analytic ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้อ่านบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบการนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเตียของสถานี โทรทัศน์ PPTV HD 36 วางแผนปรับปรงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ให้รองรับพฤติกรรมการรับชม รวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่โฆษณาให้สามารถสร้างรายได้สูงสุด

  1. วิเดราะห์ข้อมูลเพื่อเพื่มยอดผู้ชม และรายได้ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นของสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36
  2. วางแผนในการพัฒนาคอนเทนต์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมบนช่องทางออนไลน์
  3. วางเเผนในการพัฒนาพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุด
  4. ประสานงานกับ Partner ได้แก่ Google, YouTube และ PPN-Premium Publisher Network ที่ช่วยสนับสนุนในด้านเทคนิด
  5. ดูแลประสานงานติดต่อกับเอเจนซี่ และลูกค้าในการลงโฆษณา รูปแบบ Display Banner และ VDO Ads บนเว็บไซต์
  6. ดูแลการวิคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าชมที่มาจากช่องทางโซเชียลมีเดีย
  7. จัดทำรายงานผู้เข้าชม และรายได้บนช่องทางออนไลน์ เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 30-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ การหารายได้บนช่องทางออนไลน์

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวทั่วไป (ข่าวเช้า) (Assistant News Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

   บทบาทและความรับผิดชอบ

  1.  หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  

  2. ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. จัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ 


  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

                1. อายุ  27 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว

               2. ประสบการณ์ 5-8  ปี  ทั้งการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในกองบรรณาธิการข่าว

               3. สามาถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวงการสื่อ

               4. สามารถใช้สื่อใหม่ได้ดีและรู้จักนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเด็นข่าวไปในเชิงคุณภาพ

               5. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี

               6. มีความรู้ความเข้าใจ ด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แพลนเนอร์ (Digital Marketing Planner) เปิดรับจำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วน!

  รายละเอียดงาน
  1. วางแผนจัดทำกลยุทธ์ และดำเนินการในการพัฒนาช่องทาง Social Media ของสถานีฯ เพื่อสร้าง Communities และการหารายได้
  2. วิเคราะห์ SWOT การนำเสนอคอนเทนต์ในแต่ละช่องทางเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อนำมาวางกลยุทธ์และปรับปรุงแก้ไข รวมถึงติดตามเทรนด์ประจำวันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ของสถานีฯ
  3. วิเคราะห์รายได้ที่เกิดขึ้นบนช่องทาง Social Media เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ในการหารายได้ผ่านช่องทาง Social Media
  4. วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการซื้อโฆษณาบน Social Media เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ของสถานีฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
  5. ดูแล และดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของเนื้อหาที่มีลิขสิทธ์ที่จะนำมาขึ้นบนช่องทาง Social Media
  6. ดูแล และจัดการในการติดต่อ ประสานงานกับ Partner Platform ในกรณีเมื่อเกิดปัญหาบนช่องทางออนไลน์
  7. วางแผน บริหารจัดการ และจัดทำรายการสรุปผลการซื้อโฆษณาบน Social Media ที่เป็นงานของลูกค้า เพื่อเพิ่มการเข้าถึงโฆษณาของลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย
  8. สร้างสรรค์ Content Marketing เพื่อสร้าง Engagement
  9. สนับสนุนงานด้านการจัดทำรายการผลบนช่องทางออนไลน์ให้กับฝ่ายต่าง ๆ
  10. ดูแลในกการเข้าไปตอบคำถามต่าง ๆ ใต้โพสต์และอินบ็อกซ์ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ชมบนช่องทาง Social Media ของสถานีฯ
  11. ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการตลาด และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล พร้อมนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  12. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  13. ปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์ การการวางแผนสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
  • มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
  • สามารถสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้
  • มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ กลยุทธ์ตลาดออนไลน์ และการสื่อสารตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าวเบื้องต้น
  • สามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน และกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Adobe Photoshop
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
  • สามารถกลับบ้านดึกได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ครีเอทีฟ (Creative) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

      บทบาทและความรับผิดชอบ           

             1. สร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนองานด้านการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณา
             2. ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
             3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและเนื้อหา
             4. นำเสนอแนวคิดของการออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ

        คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

                        1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                        2. ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้าน การคิดรูปแบบสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์และสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        3. มีความรู้และเข้าใจในงานออกแบบศิลป์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
                        4. มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิตงานการจัดทำสื่อ/สปอตโฆษณาส่งเสริมยุทธศาสตร์ผังรายการโทรทัศน์ 
                        5. มีความคิดสร้างสรรค์
                        6. สามารถเขียนบทประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ได้ 
                        7. มีความรู้ ความสามารถด้านการตัดต่อสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการโทรทัศน์ หรือสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere เบื้องต้นได้ 

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) 

  • ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการขายโฆษณา 
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และเปิดหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า 
  • ประสานงานรายละเอียดงานขายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • คิดรูปแบบงานขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตรงกับแนวโน้มของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับยอดขายเพิ่มมากขึ้น

  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์,  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณาโทรทัศน์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี Connection ที่ดีกับลูกค้า
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการนำเสนองาน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี             
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
  • ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้สื่อข่าว (News Reporter) เปิดรับจำนวน 4 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ   

  •           ผลิตข่าวสถานการณ์ประจำวันและข่าวเชิงลึกให้สามารถตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ชมและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  ด้วยรูปแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยอาศัยทักษะการสื่อสารและผลิตชิ้นงานที่เหมาะสมกับ Platform ต่าง ๆ ของบริษัท   พร้อมทั้งนำเสนอ    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดประเด็นข่าวและรูปแบบการนำเสนอร่วมกับกองบรรณาธิการ เพื่อให้เนื้อหาข่าวถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรมและมีความน่าสนใจ ภายใต้หลักจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน  

   • ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform  ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
   • พัฒนาต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก ตอบสนองความสนใจของผู้ชม
   • นำเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นงานร่วมกับกองบรรณาธิการ ให้มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ
   • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกช่องทาง นำเสนอข่าวให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด
   • สร้างตัวตนและภาพลักษณ์ของตัวเอง (Personal branding) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
   • พัฒนาทักษะส่วนตัวในการรายงานข่าวผ่านทุก Platform ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • ออกแบบและติดตามทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้ง Pre - Production, Production, Post Production เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
   • นำเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่างไปจากความสนใจของสังคมในเวลานั้น แต่มีคุณค่าความเป็นข่าว เพื่อสร้างประเด็นข่าวใหม่ ๆที่แตกต่างและหาไม่ได้จากสำนักข่าวอื่น

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  1.  อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.  ประสบการณ์  0-3 ปี   ด้าน การเป็นผู้สื่อข่าวหรือวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง  

                       3.  ความสามารถที่ต้องการ

  •  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  • สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่น
  • มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา  
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้รอบตัว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
  • มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี  
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

   

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว (News Video Editor) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  • บทบาทและความรับผิดชอบ  

  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ในการผลิตส่วนงานข่าว
  • หารือร่วมกับทีมงาน เพื่อทำตัวอย่าง และโครงเรื่องในการลำดับภาพ ตามแผนงานที่กำหนดจากโปรดิวเซอร์ หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์
  • เตรียมฟุตภาพ ในการผลิตรูปแบบเนื้อหา

  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

  • อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้าน การลำดับภาพข่าว
  • มีความสามารถในการวางรูปแบบของการนำเสนอภาพข่าวออนแอร์ และออนไลน์, ชอบการทำข่าว, มีความเข้าใจพื้นฐานโปรแกรมในการลำดับภาพ
  • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และรับมือกับความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการใช้ Adobe Premiere Pro เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • แนบผลงานมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. วิเคราะห์ วางแผนการนำเสนอคอนเทนต์ข่าวและรายการข่าวของทางสถานีฯ บนช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างทราฟฟิก และสร้างรายได้
  2. วิเคราะห์ วางแผน การประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ข่าวและรายการข่าวบนช่องทางออนไลน์ของสถานีฯ
  3. เขียน และรีไรท์บทความ พร้อมกับจัดทำกราฟิกคอนเทนต์ข่าวและรายการข่าวของสถานีฯ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์
  4. จัดทำรายงาน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการทำคอนเทนต์ข่าวและรายการข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์ 
  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนองานลูกค้าขึ้นบนช่องทางออนไลน์
  6. ประสานงานเรื่องลิขสิทธิ์คอนเทนต์ข่าวและรายการเพื่อจัดการคอนเทนต์ที่เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ของสถานีฯ และเพื่อประสานกับพาร์ทเนอร์ภายนอกในการบริหารจัดการสิทธิของสถานีฯ
  7. ติดตามกระแสใหม่ ๆ บนช่องทางออนไลน์เพื่อนำมาวางแผนการสร้างสรรค์ Content เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเกิด Engagement ให้มากที่สุด
  8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการทำงานด้านการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ข่าวและรายการข่าว หรือการสื่อสารการตลาดออนไลน์
  • สามารถวางกลยุทธ์ วิเคราะห์ วางแผนการตลาดและการสื่อสารการตลาดออนไลน์
  • มีความสนใจด้านคอนเทนต์ข่าวและรายการข่าว
  • สามารถทำคอนเทนต์การตลาดบนช่องทางออนไลน์
  • ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานในระยะเวลาที่จำกัด และยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe ต่าง ๆ ได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เลขานุการผู้บริหาร (Secretary) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. จัดการนัดหมาย และบริหารตารางงานของผู้บริหาร 
  2. จัดการนัดหมาย เตรียมเอกสารในวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึก และทำสรุปรายงานการประชุมของผู้บริหาร
  3. ศึกษาข้อมูล ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารเสนอเซ็น/อนุมัติ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารสำคัญต่าง ๆ
  5. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุไม่เกิน 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ, งานเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน เลขานุการ และการดูแลผู้บริหารระดับสูง
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรับผิดชอบสูง ละะเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีบุคลิกภาพดี และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วในทุกด้าน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน สามารถทำงาน ภายในสภาวะกดดันได้
  • หากมีความรู้เข้าใจด้านธุรกิจโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครตำแหน่งนี้

 • ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว (รายการสารคดีข่าว) (News Coordinator Producer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!

  • บทบาทและความรับผิดชอบ

  1. รับมอบหมายงานจากโปรดิวเซอร์ ออกแบบวิธีการนำเสนอในรูปแบบรายการข่าวสดหรือทำเทป (Package)ทั้งออนแอร์และออนไลน์  
  2. ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพื่อนำไปผลิตชิ้นงานข่าว 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ในกรณีออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ 
  คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, ดิจิตัล มีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการทำข่าว เขียนสคลิป ควบคุมการถ่ายทำ 
  3. สนใจรูปแบบการนำเสนอบนออนแอร์ และออนไลน์ 
  4. มีประสบการณ์ในการทำรายการข่าวในรูปแบบในสตูดิโอ และนอกสถานที่ 
  5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังเป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro สามารถวางเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าวได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  ปฏิบัติงานด้านการดูแลบำรุงรักษา, พัฒนาปรับปรุงการใช้งานระบบสารสนเทศ, เสริมสร้างความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


  Job Description

  • จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ห้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คขององค์กรแก่พนักงานตามที่รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น.
  • จัดทำบันทึกข้อมูลการใช้งานและความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรประจำวัน
  • ดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร
  • ดูแลและแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณ Streaming เพื่อนำส่งสัญญาณ Online ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบริษัท

  สมัครตำแหน่งนี้

 • นักพัฒนาระบบแบ็กเอนด์ (Backend Developer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ
  2. ทำงานร่วมกับ Frontend Developers ในการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมโยงเข้ากับ Client Script (HTML, CSS, JS)
  3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
  5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 


  คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน (Job Specification)

  • อายุไม่เกิน 30   ปี วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีปีขึ้นไป  สาขา   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์  0 – 2   ปี ด้าน   การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์

  ความสามารถที่ต้องการ

   

   

   

  • พัฒนาเวปแอพลิเคชั่นโดยใช้ภาษา PHP ด้วย Laravel Framework หรือ Yii Framework
  • มีความรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
  • สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
  • สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Restful API ได้

  สมัครตำแหน่งนี้

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support Officer ) เปิดรับจำนวน 1 อัตรา รับสมัครด่วน!


  หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

  1. ควบคุม และตรวจสอบ คุณภาพสัญญาณภาพและเสียงของรายการ 
  2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ
  3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสตูดิโอ รถถ่ายทอด ห้องพากษ์  
  4. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการและการออกอากาศ รวมทั้งประสานงานกับผู้ให้บริการ

  คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ หรือ สื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการ และออกอากาศรายการโทรทัศน์ในเบื้องต้น
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการออกอากาศ รวมถึงสามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  สมัครตำแหน่งนี้


สามารถนำส่งเอกสารมาที่  Email. Recruit@pptvthailand.com เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080